Brugge

Privacybeleid / AVG

011 / 96 07 39
Bereikbaar tot 23:00 uur
Social Deal is eigendom van Social Deal BVBA (hierna Social Deal).

Social Deal vindt het van groot belang om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Jouw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Social Deal volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor het gebruik van onderdelen van deze Website zal Social Deal bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Het doel van onze Privacyverklaring is om je te informeren over de manier waarop Social Deal gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over je worden verzameld op deze Website en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere Websites waarvoor op deze Website links worden aangeboden.

Persoonsgegevens
Voor het gebruik van sommige onderdelen van de Website heeft Social Deal persoonsgegevens van je nodig waaronder onder andere jouw e-mail adres, NAW-gegevens en IP adres. Voor de volgende doeleinden verzamelt en verwerkt Social Deal jouw persoonsgegevens:
(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en diensten van Social Deal;
(iii) om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en/of diensten van andere bedrijfsonderdelen van Social Deal en van producten en/of diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van Social Deal;
(iv) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen.

Jouw rechten
Social Deal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail versturen met vermelding van je naam en adres aan: info (at) socialdeal.nl
Gegevensbeveiliging
Social Deal maakt gebruik van enkele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat niet bevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website van Social Deal worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Social Deal haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding
Social Deal BVBA en zij die in opdracht van Social Deal toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Cookies
Social Deal maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze informatie kan bestaan uit (doch niet uitsluitend): IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Gebruikers van de Website geven, middels hun akkoord met de algemene voorwaarden, toestemming voor het verzamelen en gebruik van de door de gebruiker verstrekte informatie door servers van Social Deal. Dit alles gebeurt wederom met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Social Deal gebruikt cookies om de kwaliteit van de Website, service en de ervaring van gebruiker met de Website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet en Social Deal gebruikt vergelijkbare cookies als andere webwinkels dan wel websites.

Wijzigingen
Social Deal behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. Social Deal raadt je aan om regelmatig het Privacybeleid te controleren. Als je nog vragen hebt over het Privacybeleid van Social Deal, neem dan contact op met:

Social Deal BVBA te Hasselt
Dit Privacybeleid is aangepast op 05/09/2013